Wato Izzo Mantasha 2009

  • Tu Hai Bara Rehman Lyrics
  • Wato Izzo Mantasha Lyrics
  • Karam Ki Inteha Lyrics
  • Parhdan Qasida Lyrics
  • Abutalib Ka Gharana Lyrics
  • Woh Bakamal Hai Lyrics
  • Allah Ho Lyrics
  • Zameeney Nabi ki Lyrics
  • Hussain Zindabad Lyrics
%d bloggers like this: