Mazloom Ka Matam Hey 1999

  • Mazloom Ka Matam Hai Lyrics
  • Keya Raha Khemo Mein Lyrics
  • Kehti Thi Zainab Lyrics
  • Karo Matam Hussain Ka Lyrics
  • Hussain Zindabad Lyrics
  • Hussain Shaheed E Karbala Lyrics
  • Bhaiya Mujhe Bhool Na jana Lyrics
  • Achi Nahi Yeh Baat Lyrics
  • Abbas Aa Rahey Hen Lyrics
%d bloggers like this: