Kesay rukhsat karey Hussain tumhain

Kesay Rukhsat Karey Hussain Tumhain Lyrics | Ali Raza Kazmi 2023

Kesay rukhsat karey Hussain tumhain Lyrics Sheh se Rukhsat jo mangi Akbar neTham kar dill kaha yeh Sarwar ne Hayay […]

Kesay Rukhsat Karey Hussain Tumhain Lyrics | Ali Raza Kazmi 2023 Read More ยป